Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

KLAUZULA OBOWIĄZU INFORMACYJNEGO W STOSUNKU DO CZYTELNIKA STOSOWANA OD 25 MAJA 2018 r.

 

„ Zgodnie z art.13 ust.1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  1. Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Gminna  Biblioteka Publiczna w Ciechocinie Elgiszewo 115,  87-408 Ciechocin NIP 5030033076; REGON 340275038; tel. 566837701;                                                                 e-mail gbpciechocin@wp.pl
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, Michała Daczko z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki podlegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

 

  1. Za zgodą Pani/a dane mogą być udostępniane innym Bibliotekom.
  2. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów z ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie od zapisania się do Biblioteki do chwili rezygnacji korzystania z usług bibliotecznych. Fakt nie podania ww. danych skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji usług wypożyczenia zasobów biblioteki.
  4. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również     w formie profilowania
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

  1. Przysługuje Pani/Panu również prawo złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).”

Zegar

Kalendarz

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny: