Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ciechociński Przegląd Poezji dla Dzieci

XV Przegląd FINAŁ:

11 maja br w Miliszewach miała miejsce XV edycja Ciechocińskiego Przeglądu Poezji dla Dzieci, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Ciechocin, pomysłodawczynią przeglądu jest pani Aneta Sulecka dyrektor biblioteki.

Do konkursu zgłosiło się 44 dzieci z 13 szkół z klas I, II, III, którzy reprezentowali swoje klasy i szkołę w dwóch kategoriach: recytacja i poezja śpiewana.

Wydarzenie objęte było patronatem: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Wójta Gminy Ciechocin.

Występy dzieci oceniała komisja konkursowa w składzie: pani Marta Iwan-Łęgowska sekretarz Gminy Ciechocin, Aneta Pietrzak Przewodnicząca Rady Gminy Ciechocin, Iwona Kozłowska Komisja Kultury przy Radzie Gminy Ciechocin.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe występy, opiekunom za trud włożony w przygotowanie dzieci.

Do zobaczenia za rok!

Komisja konkursowa przyznała nagrody, wyróżnienia i nagrody patronów honorowych.

Kategoria: recytacja:

Klasa I:

I miejsce: Lena Trędewicz

II miejsce: Weronika Sadakiewska

III miejsce: Bianka Węgrzecka

Wyróżnienie: Martyna Boniecka

Nagroda Marszałka: Zofia Marchlewska

Nagroda Starosty: Zuzanna Lewandowska

Nagroda Wójta: Aurelia Kiełkowska

Klasa II:

I miejsce: Wiktoria Gołembiewska

II miejsce: Nina Olszewska

III miejsce: Elena Jankowska

Wyróżnienie: Witold Ciesielski

Nagroda Marszałka: Kornelia Lipińska

Nagroda Starosty: Blanka Mazurkiewicz

Nagroda Starosty: Zofia Kazaniecka

Nagroda Wójta: Aleksandra Siekierska

Nagroda Wójta: Maja Kozłowska

Klasa III:

I miejsce: Karolina Szpala

II miejsce: Oliwia Kowalska

III miejsce: Lena Strzelecka

Wyróżnienie: Martyna Boniecka

Nagroda Marszałka: Oliwia Wilczyńska

Nagroda Starosty: Krystian Wierzbowski

Nagroda Wójta: Alicja Lipińska

Kategoria: poezja śpiewana:

I miejsce: Ksawery Jagielski

II miejsce: Antonina Wieczyńska

III miejsce: Paulina szydłowska

Wyróżnienie: Lilianna Chwiećko

Nagroda Starosty: Julianna Przewięźlikowska

Nagroda Starosty: Barbara Sudrawska

Nagroda Wójta: Wojciech Majewski

Nagroda Wójta: Dagmara Mierzwicka

 

 

 

 

WAŻNE!

Ze względów organizacyjnych finał Przeglądu odbędzie się w świeltlicy w Miliszewach, Gmina Ciechocin.

Nabór do XV Ciechocińskiego  „PRZEGLĄD POEZJI DLA DZIECI” został zakończony.

 

 

XV Ciechociński  „PRZEGLĄD POEZJI DLA DZIECI”

REGULAMIN:

 1. ORGANIZATOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY CIECHOCIN z siedzibą w ELGISZEWIE
 2. PATRONAT: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Wójt Gminy Ciechocin.
 3. CELE PRZEGLĄDU:
 1. Popularyzacja poezji dla dzieci.
 2. Upowszechnianie kultury języka polskiego.
 3. Kształtowanie wrażliwości literackiej.
 4. Pobudzanie aktywności czytelniczej.
 1. FORMA PRZEGLĄDU:
 1. Konkurs realizowany w 2 kategoriach: recytacja,  poezja śpiewana.
 2. Do udziału w konkursie  zapraszamy uczniów klas 1,2,3 szkoły podstawowej.
 1. LITERATURA:  wiersze dla dzieci dowolnych autorów.
 2. ZASADY OCENY:
 1. Występy oceniało będzie jury powołane przez organizatora.
 2. Przy ocenianiu uczestników przeglądu będą brane pod uwagę następujące elementy:

- interpretacja utworu,

- stopień trudności odpowiedni do wieku,

- poprawność przekazu,

- umiejętności wokalne,

 1. PRZEBIEG KONKURSU:
 1. ETAP I – SZKOLNY – wytypowanie po jednym uczniu z klasy ( do każdej z kategorii),  który będzie reprezentował klasę i szkołę na eliminacjach  finałowych.
 2. ETAP II - FINAŁOWY – odbędzie się w Świetlicy w  Elgiszewie, Gmina Ciechocin

                                                     dnia 11 maja2023 o godzinie 10.00

 1. PRZYZNAWANIE NAGRÓD: nagrody przyznawane będą za 1,2,3 miejsce w każdej z kategorii oraz wyróżnienia i nagrody patronów.
 2. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: do 21 kwietnia 2023.  Należy podać - imię i nazwisko uczestnika, klasę, szkołę, tytuł wiersza.
 3. ZGŁOSZENIA: nadsyłamy telefonicznie -507342806, 566837701 (10.00-14.00) lub email:przegladpoezji@wp.pl
 4. Na zwycięzców konkursu  czekają atrakcyjne  nagrody  rzeczowe, puchary, dyplomy.
 5. W trakcie oczekiwania na wyniki konkursu zapewniamy uczestnikom zabawy z animatorem,  słodki poczęstunek, napoje, możliwość wyjścia na plac zabaw.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Ważne: warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest dostarczenie organizatorowi konkursu wypełnioną i podpisaną przez opiekuna prawnego  „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku”