Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Jesienią malowane" konkurs plastyczny

Utworzono dnia 13.09.2021

W filii bibliotecznej w Świętosławiu do konkursu mogą przystąpić dzieci z klas 0-4,

natomist w Elgiszewie zapraszamy dzieci z przedszkoli i klas 0-2.

 1. Organizator konkursu:

Biblioteka Publiczna Gminy Ciechocin

 1. Cele konkursu:
  1. Uwrażliwienie na piękno krajobrazu w okresie jesieni.
  2. Popularyzacja twórczości poetyckiej o tematyce jesiennej.
 1. Kategorie konkursowe:
  1. „Obrazy” jesieni.
 2. Warunki uczestnictwa:
  1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym,
  2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 3. Forma prezencja pracy konkursowej:
  1. Prace należy wykonać ręcznie
  2. Wykonanie: dowolną techniką umożliwiającą ekspozycję.
  3. Prace powinny być zgodne z tematem i celami konkursu.
  4. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej i reprodukcji.
  5. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki: imię i nazwisko, klasa, szkoła.
 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych:
  1. Prace należy składać do dnia 30 września 2021r. do godziny 15.00
  2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa
   w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
  3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 1. Prawa autorskie:
  1. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane.
  2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie
   i przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych
   z konkursem. Patrz klauzula.
 1. Ocena prac konkursowych:
  1. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżniania. Komisja Konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród.
  2. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:
   • Zgodność z tematem
   • Wkład pracy własnej
   • Walory artystyczne
   • Kreatywność
   • Estetyka wykonania
  3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
  1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody i wyróżnienia.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Bibliotece Gminnej
   06 października 2020.
  3. Wynik konkursu zostaną przekazane do szkół oraz zamieszczone na stronie www biblioteki.