Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ocalimy Świat

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY CIECHOCIN,

zakwalifikowała się do ekoprogramu OCALIMY ŚWIAT!

Ekoprogram z charakterem „Ocalimy Świat” (OŚ) to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna, która łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich postaw i charakteru oraz podnoszeniem umiejętności społecznych i kompetencji cyfrowych. 

W ramach udziału w programie nasza biblioteka otrzymała pakiet książek o tematyce ekologicznej.

Program polega na podnoszeniu świadomości i wiedzy ekologicznej uczniów, budowaniu ich prawego charakteru oraz odpowiedzialnych i zaangażowanych postaw społecznych na rzecz wspólnego dobra, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także rozwijaniu kompetencji cyfrowych poprzez:

a) Lekturę i omawianie opowiadań o problemach ekologicznych i postawach moralnych napisanych specjalnie dla Programu OŚ przez kilkunastu uznanych polskich autorów dla dzieci i młodzieży;

b) Realizację zadań warsztatowych dotyczących ekologii i uniwersalnych wartości moralnych (takich jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, samodyscyplina, umiar czy mądrość).

 

CELE PROGRAMU

1. Podnoszenie świadomości i wiedzy uczniów nt. problemów ekologicznych, ich przyczyn oraz działań na rzecz środowiska i ratowania klimatu, które można/należy podjąć zarówno w wymiarze indywidualnym/rodzinnym, jak i zbiorowym/globalnym.

2. Podnoszenie kompetencji społecznych oraz kształtowanie prawego charakteru dzieci i młodzieży w oparciu o uniwersalne wartości moralne, takie jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, solidarność, samodyscyplina, umiar i mądrość.

3. Rozwijanie zainteresowania literaturą piękną i literaturą faktu jako znakomitym źródłem wiedzy i inspiracją do refleksji nad złożonością świata, problemami ekologicznymi, zagadnieniami moralnymi, a także źródłem przyjemności obcowania z postaciami literackimi i frapującą fabułą.

4. Rozwijanie umiejętności językowych poprzez lekturę/słuchanie dzieł literackich i literatury edukacyjnej oraz czynny udział w dyskusjach i realizacji projektów.

 

Organizatorem Programu OŚ jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, jego Partnerem merytorycznym – WWF Polska, a Partnerami strategicznymi: ING Bank Śląski SA oraz Visa.

Program OŚ jest skierowany do uczniów realizowany  m.in. w bibliotekach publicznych. Udział w programie jest nieodpłatny.

Zapraszamy do dzieci szkół podstawowych do udziału w projekcie.

Zgłoszenia i więcej informacji w Gminnych Bibliotekach: gbpciechocin@wp.pl, 507342806, 566837701

Patronat honorowy: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Biblioteka Narodowa